Onterven: wat betekent dat voor de erfenis?

Gepubliceerd: 15-04-2019

De belangrijkste reden om een kind te laten onterven, is vaak ruzie. Meestal gaat het om ruzie tussen de ouder en de aangetrouwde partner van het kind of tussen het kind en de nieuwe partner van de langstlevende ouder.

Ouders hoeven een onterving niet bekend te maken. Het kan dus zijn dat een nabestaande er pas achter komt dat er sprake is van onterving als hij of zij het testament gaat opvragen. Het kind krijgt dan alleen het deel te zien waarin staat dat hij of zij is onterfd. Verder mag het testament niet worden ingezien. Maar betekent onterven ook automatisch dat je helemaal niks erft?

Legitieme portie

Ieder kind heeft altijd recht op een legitieme portie van een erfenis. Ook als het kind is onterfd. De legitieme portie is een geldbedrag dat gelijkstaat aan de helft van het wettelijke erfdeel van een kind. Kinderen hebben vijf jaar de tijd de legitieme portie op te eisen. Als er verder in het testament staat dat een kind niets krijgt, dan krijgt die persoon verder ook echt niks. Als onterfde heeft u ook geen inspraak in wat er gebeurt met de rest van de nalatenschap.

Jezelf onterven

Naast worden onterfd, kan een kind er ook voor kiezen zichzelf te laten onterven. Naast emotionele redenen, kan het zijn dat het kind niet verantwoordelijk wil zijn voor eventuele schulden. Het kind verwerpt of weigert dan de erfenis. Een verwerping is te regelen via een verklaring bij de rechtbank. Dit is niet meer terug te draaien.

Let wel: uw eventuele kinderen erven in uw plaats nadat u de erfenis heeft verworpen. Is dat niet de wens, dan moet ook voor uw kinderen een verwerping worden geregeld.

Uw contactpersoon

Mike Huisen

Backoffice manager

Recente berichten

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

14 juli 2023

De recente val van het Nederlandse kabinet heeft talloze onvoltooide agenda's en beleidskwesties op de lange baan geschoven. Een van de meest betwiste daarvan was de hervorming van de legitieme portie in het erfrecht, voorgesteld door Minister Weerwind. Met de politieke verschuiving wordt deze controversiële discussie nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

10 juli 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net een opmerkelijk idee naar voren gebracht. Stoppen met de erf- en schenkbelasting en beginnen met een geheel nieuwe manier van belasting heffen. Volgens de OESO zou dit niet alleen een positieve klap kunnen zijn voor de wereldwijde economieën, maar zou het ook kunnen helpen bij het rechttrekken van de sociale ongelijkheid.

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

6 juli 2023

In een recente verklaring heeft de Minister van Justitie bevestigd dat hij vasthoudt aan de bestaande vormvoorschriften voor de geldigheid van een testament in Nederland. Ondanks groeiende discussies rondom het mogelijk versoepelen van de voorschriften, blijft de Minister standvastig in zijn standpunt dat de huidige regels cruciaal zijn voor het handhaven van de integriteit en de geldigheid van dergelijke belangrijke documenten.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud