Privacy

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we in verband kunnen brengen met u.

U deelt gegevens met ons als:

 • u een adviesgesprek met één van onze adviseurs heeft
 • u zich inschrijft voor één van onze lezingen
 • u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • u een gratis e-book aanvraagt met informatie over testamenten


Denk bijvoorbeeld aan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij het aangaan van een adviesgesprek hebben wij meer gegevens nodig zoals bijvoorbeeld de WOZwaarde van uw woning en een aantal gegevens van uw kinderen. Dit is nodig om u juist te kunnen adviseren.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies over erfrecht. Dit kan nu eenmaal niet zonder een minimum aan bepaalde persoonsgegevens.

Advies

Om u juist te adviseren over uw testament hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Zonder uw familiesituatie en vermogenspositie in kaart te brengen is het niet mogelijk om u goed te adviseren.

Versturen samenvatting lezing

Als u zich inschrijft voor een van onze lezingen sturen wij u naderhand een samenvatting per e-mail zodat u op uw gemak nog eens e.e.a. door kan nemen en eventueel bespreken met bijvoorbeeld uw kinderen.

Versturen nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief krijgt u een aantal maal per jaar een informatieve nieuwsbrief van ons per e-mail zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het gebied van erfrecht.

Versturen gratis e-book

Als u ons gratis e-book met informatie aanvraagt hebben wij uiteraard uw e-mail adres nodig om dit toe te sturen. Met het opgeven van uw telefoonnummer geeft u ons toestemming om u eenmalig telefonisch te benaderen met de vraag of alles duidelijk is geweest, en of u wellicht interesse heeft in een gratis en vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis.

Van wie hebben wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen zelf persoonsgegevens van:

 • personen die gebruik willen maken van onze dienstverlening
 • personen die gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening
 • personen die zich hebben ingeschreven voor onze lezingen
 • personen die zich hebben opgegeven voor onze nieuwsbrief


Verder betrekken wij voor marketing doeleinden postadressen van datapartners zodat wij per brief mensen kunnen aanmoedigen om invulling te geven aan hun testament. Onze datapartners garanderen ons dat zij uitsluitend persoonsgegevens verstrekken waarvoor de geadresseerde zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Wat is onze visie op privacy?

Onze missie is om zoveel mogelijk mensen in Nederland invulling te laten geven aan hun testament. Het is ons een doorn in het oog dat veel mensen duizenden euro’s te veel aan erfbelasting betalen en dat er schrijnende situaties ontstaan terwijl dit compleet onnodig is als er bij leven de juiste maatregelen worden getroffen.

Erfrechtplanning respecteert uw privacy en is zich er terdege van bewust dat er een grote verantwoording bij ons ligt op het moment dat u uw persoonsgegevens met ons deelt.

Wij vinden het belangrijk dat met de persoonsgegevens van onze (potentiële) cliënten zeer zorgvuldig wordt omgegaan.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Zo min mogelijk gegevens verzamelen, alleen wat écht noodzakelijk is voor een kwalitatief uitstekende dienstverlening.
 • Voor onze IT-systemen gebruiken wij de beste technische beveiliging die kostentechnisch verantwoord is.
 • Onze administratieve processen zijn zo ingericht dat de persoonsgegevens zoveel mogelijk afgeschermd zijn. Onze medewerkers zien het minimum aan informatie; alleen dat wat écht nodig is om hun functie goed te kunnen uitvoeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

In onderstaande tabel kunt u zien welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe wij aan deze gegevens komen, met welk doel dit verzameld wordt en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is.

Als u gebruik maakt van onze dienstverlening dan is het noodzakelijk dat we uw gegevens delen met de notaris die de testamenten voor u opstelt.

Verder kan het zo zijn dat wij door overheidsinstanties verplicht worden om uw gegevens te overhandigen. Dit zullen wij alleen doen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe zorgen wij dat we op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan?

Wij waarderen uw privacy en vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Onder andere de volgende maatregelen zijn genomen om uw privacy te waarborgen:

Technische beveiliging

Samen met onze IT-partners zorgen we ervoor dat uw gegevens zo veilig mogelijk opgeslagen worden. Hierbij kiezen wij voor de meest recente techniek voor zover dit kostentechnisch verantwoord is.

Afscherming via een rechtenstructuur

Onze software en administratieve processen zijn op een dusdanige manier ingericht dat er zo beperkt mogelijk toegang gegeven wordt tot persoonsgegevens. Onze medewerkers zien in principe alleen wat zij nodig hebben om u als klant goed te helpen.

Ook proberen wij het aantal gegevens wat wij van u verzamelen tot het absolute minimum te beperken; we willen alleen verzamelen wat we echt nodig hebben om u kwalitatief van het beste advies te voorzien.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register.
 • De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op ons.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt dan gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Ook kunt u uw gegevens wijzigen en gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’?

Tot slot kunt u er ook voor kiezen om uw gegevens compleet te laten verwijderen. Dit heet het ‘Recht op vergetelheid’. Houdt u er rekening mee dat als wij uw gegevens verwijderd hebben wij u niet kunnen adviseren tenzij u ons opnieuw zelf de gegevens aanlevert.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen? Stuur dan graag een brief aan:
Erfrechtplanning
Postbus 7
2396 ZG Koudekerk a/d Rijn

Stuur graag een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of andere identificatiebewijs mee en neem de volgende maatregelen tegen identiteitsfraude:

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie dat deze voor Erfrechtplanning bedoeld is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
 • Streep uw Burgerservicenummer (BSN) door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.


Wij zorgen dat u binnen 4 weken na ontvangst van uw brief een reactie krijgt.

Heeft u ongewenst post of e-mail van ons ontvangen?

Onze nieuwsbrief die per e-mail verstuurd wordt heeft onderaan een mogelijkheid tot uitschrijven. Ook kunt u via info@erfrechtplanning.nl het e-mailadres of de combinatie postcode en huisnummer doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat er geen marketingcommunicatie meer op dit (e-mail)adres bezorgd wordt.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud