De WOZ-waarde aanvechten als erfgenaam? Dit kunt u doen

Gepubliceerd: 02-10-2019

Als er een woning in de erfenis zit, moeten erfgenamen erfbelasting betalen over de waarde daarvan. Om te voorkomen dat erfgenamen en de Belasting-inspecteur eindeloos strijden over die waarde, is bepaald dat de getaxeerde waarde voor de WOZ maatgevend is. Daarbij is de keuze aan de erfgenamen of dat de waarde is op de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden, of die van het jaar erna.

Maar wat nu als u als verkrijger van mening bent dat die WOZ-taxatie te hoog is ? Moet u dat maar accepteren of kunt u er iets tegen ondernemen? Het laatste is het geval. Erfgenamen kunnen, samen of individueel, bezwaar aantekenen tegen de taxatie. Maar er moet wel duidelijk gekozen worden welke weg bewandeld wordt omdat erfgenamen slechts één van beide kunnen volgen.

Eerder dit jaar las ik een interessante uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant hierover.

Welke route kiest u?

Als iemand overlijdt, moet vastgesteld worden wie de erfgenamen zijn. Vaak wordt daarom aan de notaris gevraagd om een Verklaring van Erfrecht op te stellen. Die kan ingeschreven worden bij het Kadaster, zodat de eigendom van de woning niet meer op naam van de overledene staat geregistreerd. Het Kadaster zal in dat geval de personalia van de individuele erfgenamen vermelden.

Vaak is de Verklaring van Erfrecht echter (nog) niet ingeschreven als de WOZ-beschikking wordt verstuurd. In dat geval wordt deze gericht aan “De erven van”.

Wilt u als erfgenaam/erfgenamen bezwaar aantekenen tegen de taxatie, dan kunt u dat doen:

a. samen;
of
b. ieder individueel.

In het eerste geval kunt u één of meer personen aanwijzen die de bezwaarprocedure voeren. Maar dan moet wel duidelijk zijn wie de gezamenlijke erfgenamen zijn en dat de woordvoerder ook daadwerkelijk door u is aangewezen. In het tweede geval kan iedere erfgenaam afzonderlijk kiezen. Er kan:

b.1.   rechtstreeks bezwaar aangetekend worden op grond van artikel 26a AWR;
of
b.2.   bezwaar gemaakt worden tegen een medebelanghebbendebeschikking op grond van artikel 28 Wet WOZ.

Denk goed na welke van de drie mogelijkheden u kiest

Wat belangrijk is om te weten, is dat de keuze voor een bepaalde route direct inhoudt dat de andere routes niet meer gevolgd kunnen worden. U moet dus als erfgenaam goed nadenken voor welke van de drie mogelijkheden u kiest.

Wanneer u als erfgenaam besluit om route a te kiezen (dus bezwaar aantekenen namens alle erfgenamen), kan dat heel vervelend zijn als de andere erfgenamen u niet gemachtigd hebben. De Belasting-ambtenaar kan dan namelijk het bezwaar afwijzen op procedurele gronden. Vervolgens bestaat er geen mogelijkheid meer om alsnog als individu bezwaar te maken.

Bedenk dus goed, hoe u uw bezwaar formuleert. Want de eerste alinea (namens de erven maak ik bezwaar of: ik maak bezwaar) kan al betekenen dat u rechten verliest en daardoor te veel erfbelasting moet betalen. 

Advies nodig? Maak een afspraak voor een adviesgesprek. We komen dan vrijblijvend bij u langs.

Uw contactpersoon

Mr. Ernst Loendersloot

Senior Kandidaat Notaris

Recente berichten

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

14 juli 2023

De recente val van het Nederlandse kabinet heeft talloze onvoltooide agenda's en beleidskwesties op de lange baan geschoven. Een van de meest betwiste daarvan was de hervorming van de legitieme portie in het erfrecht, voorgesteld door Minister Weerwind. Met de politieke verschuiving wordt deze controversiële discussie nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

10 juli 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net een opmerkelijk idee naar voren gebracht. Stoppen met de erf- en schenkbelasting en beginnen met een geheel nieuwe manier van belasting heffen. Volgens de OESO zou dit niet alleen een positieve klap kunnen zijn voor de wereldwijde economieën, maar zou het ook kunnen helpen bij het rechttrekken van de sociale ongelijkheid.

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

6 juli 2023

In een recente verklaring heeft de Minister van Justitie bevestigd dat hij vasthoudt aan de bestaande vormvoorschriften voor de geldigheid van een testament in Nederland. Ondanks groeiende discussies rondom het mogelijk versoepelen van de voorschriften, blijft de Minister standvastig in zijn standpunt dat de huidige regels cruciaal zijn voor het handhaven van de integriteit en de geldigheid van dergelijke belangrijke documenten.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud