Waarom juist nu een levenstestament?

05-01-2022

Al enige jaren groeit het aantal mensen dat zich bewust is van de waarde van ‘eigen regie’ en de belangrijke rol die een levenstestament daarbij speelt. De coronacrisis heeft die groei een extra impuls gegeven. Sinds de corona-uitbraak zijn aanzienlijk meer levenstestamenten opgesteld.

Dat is niet verwonderlijk als je bedenkt welke consequenties de pandemie heeft voor velen onder ons. Neem de vaccinatiecampagnes. Ineens werden we ermee geconfronteerd dat ouderen die in een zorgcentrum gevaccineerd moeten worden, daarvoor toestemming moeten geven. Bij degenen die dat zelf niet kunnen, moet de wettelijke vertegenwoordiger dit doen. Dit gaat gepaard met papieren rompslomp – en dus uitstel - en in sommige gevallen moest zelfs de rechter eraan te pas komen.

En wat als iemand onverwacht en onverhoopt op de intensive care terechtkomt? Wie overlegt met genees- en verpleegkundigen als diegene dat (tijdelijk) zelf niet kan? En – als het verblijf langdurig is, wat bij Covid-19 vaak het geval is - wie betaalt rekeningen, regelt de overige administratie, betaalt belasting en verzekeringen enzovoort.

Medisch handelen vereist een volmacht

Een groot misverstand is dat een echtgenoot of levenspartner - of zelfs een volwassen kind - dit soort zaken zondermeer kan overnemen. Veelal zal dit voor administratieve handelingen nog wel (deels) mogelijk zijn, maar dat geldt beslist niet voor beslissingen over en toestemming voor medisch handelen. Daarvoor is een specifieke machtiging – een volmacht - van de persoon om wie het gaat nodig.

Maar ik heb toch al een testament?

Een ander misverstand is dat een en ander goed geregeld is, als er een testament is gemaakt. Ook deze vlieger gaat niet op. Een testament treedt pas in werking bij overlijden. Het heeft dus geen enkele geldigheid als u tijdens uw leven in een situatie komt waarin u niet meer kunt handelen. Alleen een levenstestament werkt wél bij leven van degene die het opstelde. 

Met een levenstestament houdt u de regie

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken mag regelen als u dit zelf niet meer kunt en hoe deze persoon dit dient te doen. In het licht van corona – maar niet alleen daarom – is het belangrijk dat u in uw levenstestament ook kunt vastleggen welke medische ingrepen u – als het  erop aankomt - wel of juist niet wilt laten uitvoeren.

Met een levenstestament, ook wel algemene volmacht genoemd,  schept u ook duidelijkheid tegenover de genees- en verpleegkundigen met wie u in de toekomst mogelijk te maken krijgt. Zij kunnen dan handelen vanuit het vertrouwen dat zij doen wat hun patiënt gewild zou hebben als deze het nog zelf had kunnen vertellen.

U kunt uw gevolmachtigde geheel naar eigen wens aanwijzen. Het kan een levenspartner, een kind of ander familielid zijn, maar het kan ook iemand zijn die helemaal geen familie is; een goede vriend of vriendin of een vertrouwde buurman/vrouw. Wel is het van groot belang dat u vooraf met deze persoon overlegt of die bereid is deze taak op zich te nemen.

Vaccinatieclausule

Specifiek met het oog op corona kunt u in uw levenstestament een vaccinatieclausule opnemen. Daarmee legt u vast dat uw gevolmachtigde een afspraak mag maken voor een vaccinatie, daarvoor toestemming mag geven, de bijbehorende gezondheidsverklaring mag invullen en de betreffende vaccinatiegegevens mag delen met het RIVM en andere betrokken instanties. Hierbij kunt u zelf aangeven voor welke vaccinaties u deze toestemming wel of niet geeft.

Hiermee wordt de gevolmachtigde veel papieren rompslomp bespaard. Dit is bovendien praktisch als in de toekomst zou blijken dat het huidige coronavaccinatiebeleid onvoldoende bescherming biedt en er nieuwe of regelmatig te herhalen vaccinaties nodig zouden zijn.

Erfrechtplanning maakt het gemakkelijker

Het hebben van een levenstestament is een hele zorg minder. Maar het voorbereiden en opstellen ervan is nog wel even ‘een dingetje’. Daarom is het goed om te weten dat u met al uw vragen omtrent uw levenstestament terecht kunt bij onze gespecialiseerde en ervaren adviseurs. En met het Serviceabonnement van Erfrechtplanning zorgt u dat zowel uw levenstestament als uw testament altijd up-to-date is. Bel…. Of…

Recente berichten

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

14 juli 2023

De recente val van het Nederlandse kabinet heeft talloze onvoltooide agenda's en beleidskwesties op de lange baan geschoven. Een van de meest betwiste daarvan was de hervorming van de legitieme portie in het erfrecht, voorgesteld door Minister Weerwind. Met de politieke verschuiving wordt deze controversiële discussie nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

10 juli 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net een opmerkelijk idee naar voren gebracht. Stoppen met de erf- en schenkbelasting en beginnen met een geheel nieuwe manier van belasting heffen. Volgens de OESO zou dit niet alleen een positieve klap kunnen zijn voor de wereldwijde economieën, maar zou het ook kunnen helpen bij het rechttrekken van de sociale ongelijkheid.

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

6 juli 2023

In een recente verklaring heeft de Minister van Justitie bevestigd dat hij vasthoudt aan de bestaande vormvoorschriften voor de geldigheid van een testament in Nederland. Ondanks groeiende discussies rondom het mogelijk versoepelen van de voorschriften, blijft de Minister standvastig in zijn standpunt dat de huidige regels cruciaal zijn voor het handhaven van de integriteit en de geldigheid van dergelijke belangrijke documenten.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud