Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2023

5 januari 2023

Ieder jaar worden de vrijstellingen en tarieven van de schenk- en erfbelasting gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. Zo ook in 2023. Hoeveel erf- of schenkbelasting moet worden betaald, hangt af van de relatie tussen ontvanger en schenker of overledene en de waarde van de schenking of de erfenis.

Download hier de fiscale cijfers van de schenk- en erfbelasting 2023. 

Recente berichten

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

4 augustus 2022

Als u een erfenis aanvaardt, bent u daarmee verantwoordelijk voor de volledige (financiële) nalatenschap van de overledene. Zijn er schulden, dan erft u die ook. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u erft, voordat u besluit de erfenis te aanvaarden. En dat noch u, noch andere (mogelijke) erfgenamen alvast iets waardevols meeneemt uit het huis van de overledene.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud