Voorkom problemen in uw (samengestelde) gezin. Zorg voor een actueel testament. 

17 juni 2022

Naast het verdriet van het overlijden van een dierbare, kunnen er nare problemen ontstaan tijdens de afwikkeling van de erfenis. Dit kan leiden tot vervelende conflicten of zelfs tot het verbreken van familieverbanden. Het goede nieuws is dat u zo’n situatie kunt voorkomen door het afsluiten van een testament. Heeft u al een testament? Is dat nog actueel? Het is verstandig om, zeker als er in uw persoonlijke leven veranderingen hebben plaatsgevonden en u bijvoorbeeld een samengesteld gezin bent, een deskundige naar uw testament te laten kijken.

Samengestelde gezinnen en erfrecht
Op 17 juni is het de Dag van het Erfrecht. Dit jaar is het thema samengestelde gezinnen. Dat is een belangrijk en een zeker niet onbeladen onderwerp. Ook wij staan hier graag extra bij stil. Want weet u wat de gevolgen zijn voor uw nalatenschap als u opnieuw trouwt? Of welke rechten je als kind, aangenomen kind of stiefkind hebt als het gaat om een erfenis?

Belang van een testament bij een samengesteld gezin
We spreken van een samengesteld gezin als mensen na een scheiding gaan samenwonen of trouwen met een nieuwe partner en er kinderen uit een of beide eerdere relaties zijn. In de wet is nog niks vastgelegd over samengestelde gezinnen. Zonder testament erft een nieuwe partner niks. Dit geldt ook voor stiefkinderen.

Daarnaast komt het nog steeds regelmatig voor dat mensen na een scheiding hun testament niet aanpassen. Dan kan het zomaar gebeuren dat een ex-partner erft. Ook kan het dan zo zijn dat een ex-partner de vertegenwoordiger is van minderjarige kinderen en zo de erfenis moet afwikkelen met de nieuwe partner. Geen ideale situatie. 

Meer informatie?
Voorkom onnodig nare situatie na overlijden en regel uw nalatenschap. Neem vrijblijvend contact op met een van de erfrechtspecialisten van Erfrechtplanning. Zij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en geven u persoonlijk advies dat volledig is afgestemd op uw huidige persoonlijke situatie. 

Recente berichten

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

14 juli 2023

De recente val van het Nederlandse kabinet heeft talloze onvoltooide agenda's en beleidskwesties op de lange baan geschoven. Een van de meest betwiste daarvan was de hervorming van de legitieme portie in het erfrecht, voorgesteld door Minister Weerwind. Met de politieke verschuiving wordt deze controversiële discussie nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

10 juli 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net een opmerkelijk idee naar voren gebracht. Stoppen met de erf- en schenkbelasting en beginnen met een geheel nieuwe manier van belasting heffen. Volgens de OESO zou dit niet alleen een positieve klap kunnen zijn voor de wereldwijde economieën, maar zou het ook kunnen helpen bij het rechttrekken van de sociale ongelijkheid.

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

6 juli 2023

In een recente verklaring heeft de Minister van Justitie bevestigd dat hij vasthoudt aan de bestaande vormvoorschriften voor de geldigheid van een testament in Nederland. Ondanks groeiende discussies rondom het mogelijk versoepelen van de voorschriften, blijft de Minister standvastig in zijn standpunt dat de huidige regels cruciaal zijn voor het handhaven van de integriteit en de geldigheid van dergelijke belangrijke documenten.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud