Voorkom problemen in uw (samengestelde) gezin. Zorg voor een actueel testament. 

17 juni 2022

Naast het verdriet van het overlijden van een dierbare, kunnen er nare problemen ontstaan tijdens de afwikkeling van de erfenis. Dit kan leiden tot vervelende conflicten of zelfs tot het verbreken van familieverbanden. Het goede nieuws is dat u zo’n situatie kunt voorkomen door het afsluiten van een testament. Heeft u al een testament? Is dat nog actueel? Het is verstandig om, zeker als er in uw persoonlijke leven veranderingen hebben plaatsgevonden en u bijvoorbeeld een samengesteld gezin bent, een deskundige naar uw testament te laten kijken.

Samengestelde gezinnen en erfrecht
Op 17 juni is het de Dag van het Erfrecht. Dit jaar is het thema samengestelde gezinnen. Dat is een belangrijk en een zeker niet onbeladen onderwerp. Ook wij staan hier graag extra bij stil. Want weet u wat de gevolgen zijn voor uw nalatenschap als u opnieuw trouwt? Of welke rechten je als kind, aangenomen kind of stiefkind hebt als het gaat om een erfenis?

Belang van een testament bij een samengesteld gezin
We spreken van een samengesteld gezin als mensen na een scheiding gaan samenwonen of trouwen met een nieuwe partner en er kinderen uit een of beide eerdere relaties zijn. In de wet is nog niks vastgelegd over samengestelde gezinnen. Zonder testament erft een nieuwe partner niks. Dit geldt ook voor stiefkinderen.

Daarnaast komt het nog steeds regelmatig voor dat mensen na een scheiding hun testament niet aanpassen. Dan kan het zomaar gebeuren dat een ex-partner erft. Ook kan het dan zo zijn dat een ex-partner de vertegenwoordiger is van minderjarige kinderen en zo de erfenis moet afwikkelen met de nieuwe partner. Geen ideale situatie. 

Meer informatie?
Voorkom onnodig nare situatie na overlijden en regel uw nalatenschap. Neem vrijblijvend contact op met een van de erfrechtspecialisten van Erfrechtplanning. Zij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en geven u persoonlijk advies dat volledig is afgestemd op uw huidige persoonlijke situatie. 

Recente berichten

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

4 augustus 2022

Als u een erfenis aanvaardt, bent u daarmee verantwoordelijk voor de volledige (financiële) nalatenschap van de overledene. Zijn er schulden, dan erft u die ook. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u erft, voordat u besluit de erfenis te aanvaarden. En dat noch u, noch andere (mogelijke) erfgenamen alvast iets waardevols meeneemt uit het huis van de overledene.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud