SEBE maakt onze ondersteuning compleet

06-01-2022

Bij Erfrechtplanning draait alles om persoonlijke advisering en dienstverlening. De oprichting van Stichting SEBE is dan ook een logische uitbreiding van de diensten van Erfrechtplanning.

‘Wij willen niet alleen aan de voorkant adviseren – bij het opstellen van een testament en het up-to-date houden daarvan. We willen ook de mogelijkheid bieden om professionals in te schakelen bij de executie (afwikkeling) van hetgeen men heeft vastgelegd. Zowel vóór het overlijden – bij het levenstestament – als erna, bij de uitvoering van het testament’,  vertelt Jorrit Schreuder, directeur en eigenaar van Erfrechtplanning.

Behoefte aan ondersteuning 

De executie van een testament omvat veel meer dan men vaak in eerste instantie denkt: van het regelen van de uitvaart en de laatste belastingaangifte tot de verdeling van de boedel en het afleggen van rekening en verantwoording over alle handelingen. Dat vraagt veel kennis en tijd. Hetzelfde geldt voor de executie van een levenstestament, waar het zowel kan gaan om beslissingen over medische handelingen als om financieel beheer.

Jorrit Schreuder: ‘In de adviesgesprekken die we voeren, merken we dat er heel veel behoefte is aan ondersteuning bij de executie van een (levens)testament. Als mensen vragen “Wilt u mijn executeur zijn?” – en die vraag krijgen we vaak - willen we daar een goed antwoord op hebben. Natuurlijk is een notaris ook in staat om de executie voor zijn of haar rekening te nemen, maar hoe persoonlijk is zo’n contact?’

Professioneel en persoonlijk

‘Via Stichting SEBE bieden wij professionele ondersteuning bij elk aspect van de uitvoering van een (levens) testament, van fiscale expertise tot het afleggen van rekening en verantwoording achteraf. Dit geeft onze cliënten de mogelijkheid om zich al bij het opstellen van een testament te verzekeren van ondersteuning-op-maat als het erop aankomt. Ze kunnen bijvoorbeeld bepalen dat ze de executele helemaal overlaten aan een expert van Stichting SEBE, maar ze kunnen ook een expert aanwijzen ter ondersteuning van een eigen vertrouwenspersoon. En alles daar tussenin. Daarnaast is het trouwens ook mogelijk dat een executeur zelf besluit zich te laten bijstaan door een expert van Stichting SEBE.

‘Als een cliënt Stichting SEBE wil opnemen in het testament, spreekt die met de eigen adviseur van Erfrechtplanning al zijn/haar wensen door.  Dit gebeurt bij mensen thuis, wat als heel prettig wordt ervaren want hierbij komen ook heel persoonlijke zaken aan de orde. Hoe wil je dat je uitvaart eruit ziet? Zijn er verstoorde (familie)verhoudingen en wil je bepaalde mensen er niet bij hebben? Om maar eens iets te noemen. Van alles wat besproken is, maakt de adviseur een persoonlijk verslag. En wij nemen dit verslag met enige regelmaat door met de cliënt zodat het altijd actueel is.’

Principevrij en zakelijk

Harriët Verkleij, als expert verbonden aan Stichting SEBE spreekt uit ervaring als ze zegt: ‘Bij verstoorde verhoudingen of een conflict ligt het voor de hand dat de executie problemen kan opleveren. Maar net zo vaak kom je voor totaal onverwachte, maar heel vervelende situaties te staan. Daardoor kan de afwikkeling van een boedel jaren duren en/of gepaard gaan met een hoop extra narigheid. Als een nabestaande zelf daarvoor komt te staan, spelen er veel meer belangen dan alleen materiële. Een expert van Stichting SEBE daarentegen benadert een dergelijke situatie principevrij en zakelijk. Vooral bij een lastige situatie werkt dat beter, maar ook bij een relatief simpele executie is de steun van een expert vrijwel altijd zeer welkom. Mensen vergeten vaak wat er bij de executie van een testament – zelfs als dat heel simpel en helder is – allemaal komt kijken.’

Levenstestament en levenskwaliteit

‘Bij de uitvoering van een levenstestament spelen uiteraard andere zaken dan bij de executie van een testament’, vervolgt Jorrit Schreuder. ‘Als dit aan de orde komt is er vaak nog maar weinig kwaliteit van leven over, maar dat maakt het restje dat er nog is, des te belangrijker. Daarom doen onze adviseurs hun uiterste best om in het levenstestament alles vast te leggen wat de cliënt misschien niet meer kan vertellen als het erop aankomt. “Wat bepaalt jouw levenskwaliteit?” daar gaat het om. Wil je, wat er ook gebeurt, nog een keer de zee zien? Of heb je muziek, een dagelijks ritueel of iets anders wat je blij maakt? Door dit vast te leggen, maak je het mogelijk dat, ook als de persoon zich niet meer kan uiten, toch in diens geest gehandeld en gezorgd kan worden.’

Erfrechtplanning en Stichting SEBE zorgen met een driejaarlijkse check dat de persoonlijke wensenlijst up-to-date blijft.

Recente berichten

op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

Valt er nog iets te jubelen

Valt er nog iets te Jubelen?

21 december 2023

Traditiegetrouw krijgen notarissen in december veel vragen over schenkingen. (Groot)ouders willen weten hoe ze hun (klein)kinderen belastingvrij geld kunnen geven. Ook ooms en tantes willen in sommige gevallen hun neven of nichten sponsoren.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud