Samenwonen? Denk aan een testament

16-12-2021

Gaat u binnenkort samenwonen? Dat is een mooie nieuwe fase in uw leven. En niet echt het moment om stil te staan bij de mogelijkheid dat een van jullie beiden wat overkomt. Toch is het verstandig hierover na te denken en wat te regelen. Vooral als u een koopwoning en kinderen heeft. Doet u dat niet, dan komt u mogelijk voor een vervelende situatie te staan.

Samenwonen zonder testament

Woont u samen zonder testament en komt uw partner te overlijden, dan gaat zijn of haar vermogen niet naar u, maar naar eventuele kinderen, de ouders van uw partner of naar zijn of haar broers of zussen. Als achterblijvende partner ontvangt u dus niks van het vermogen. Zijn de kinderen minderjarig, dan is de partner verantwoordelijk voor het vermogen van het kind. Is het kind meerderjarig, dan verandert dat. Besluiten ouders de achterblijvende partner wel wat te willen achterlaten, dan is er sprake van een schenking. U betaalt hierover 30-40% schenkingsbelasting.

Samenwonen met testament

Stelt u een testament op waarin de samenwoner als partner en erfgenaam wordt benoemd en woont u langer dan 5 jaar samen, dan geldt er een vrijstelling van ruim 670.000 euro en een lager belastingtarief van ongeveer 10-20%. 

Samenlevingscontract

Via een samenlevingscontract kunnen bepaalde zaken rondom het overlijden van een van de samenwoners worden geregeld. Zoals een verblijvingsbeding. Dit houdt in dat bepaalde bezittingen na het overlijden eigendom van de andere partner worden. De partner erft deze zaken dan niet, maar krijgt ze in eigendom op grond van het contract. Hierover moet wel erfbelasting worden betaald.

Erfbelasting

Samenwoners zonder samenlevingscontract, of die minder dan 5 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven, worden in beginsel op grond van de wet fiscaal niet als partners gezien. Mocht een van de samenwoners komen te overlijden en besluiten zijn vermogen na te laten aan de ander, dan geldt het hoogste tarief van erfbelasting.

Nog meer geregeld

Als u samenwoont zonder samenlevingscontract of testament, bent u niet aansprakelijk voor elkaars schulden. Na beëindiging van de samenleving is er geen recht op alimentatie voor de partner met het minste inkomen; zelfs niet als er kinderen zijn die door deze partner worden verzorgd. De kinderen zelf hebben overigens wel recht op alimentatie.

Laat u adviseren

Gaat u samenwonen en wilt u uw erfenis goed regelen voor uw nabestaanden? De erfrechtspecialisten van Erfrechtplanning adviseren u graag vrijblijvend, persoonlijk en op maat. Maak een afspraak

Recente berichten

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

4 augustus 2022

Als u een erfenis aanvaardt, bent u daarmee verantwoordelijk voor de volledige (financiële) nalatenschap van de overledene. Zijn er schulden, dan erft u die ook. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u erft, voordat u besluit de erfenis te aanvaarden. En dat noch u, noch andere (mogelijke) erfgenamen alvast iets waardevols meeneemt uit het huis van de overledene.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud