Profiteer van fiscaal voordeel door te schenken

15-02-2022

Door te schenken verlaagt u uw erfenis en zorgt u ervoor dat uw nabestaanden minder erfbelasting hoeven te betalen. Bent u vermogend? Dan kan schenken ervoor zorgen dat u minder belasting betaalt over uw spaargeld. Er gelden regels aan schenken en de ontvanger van de schenking betaalt mogelijk schenkbelasting. U leest dit in ons blog.

Erfbelasting en schenkbelasting

Uw erfgenamen betalen erfbelasting over het deel dat zij van u erven. Hoeveel dat is, hangt uiteraard af van de grootte van de erfenis, maar ook van de relatie die zij hebben met u. Een deel van de erfenis is onbelast. Ook over schenkingen moet de ontvanger belasting betalen. De percentages schenk- en erfbelasting zijn gelijk, maar de vrijstelling schenkbelasting is over het algemeen lager dan de vrijstelling erfbelasting. Verder is er de mogelijkheid belastingvrij te schenken.

Belastingvrij schenken aan (klein)kinderen

Ouders mogen jaarlijks een belastingvrije schenking doen aan hun kinderen. In 2022 is dat € 5.677. Let op: zijn de ouders gescheiden? De schenkingen van beide ouders wordt opgeteld en gezien als één schenking.

Eén keer in het leven mogen ouders een hoger bedrag belastingvrij schenken. In 2022 is dat € 27.231. Voorwaarden zijn onder meer dat het kind of de partner tussen de 18 en 40 jaar is en dat zij nog niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ voor een woning of studie hebben gebruikt.

Voor het kopen of verbouwen van een woning, mogen ouders hun kinderen in 2022 maximaal € 106.671 schenken en voor een dure studie is dat € 56.724 in 2022. Op de site van de Belastingdienst staan alle voorwaarden genoemd.

Wilt u iemand anders dan uw kind geld schenken, zoals uw kleinkind? Dat mag tot € 2.274 belastingvrij.

Tip: schenken met uitsluitingsclausule

Door het opnemen van een uitsluitingsclausule, voorkomt u dat een (toekomstige) partner van uw kind van de schenking profiteert bij een eventuele (v)echtscheiding in de toekomst.

Let op: overlijdt u binnen 180 dagen na de schenking, dan ziet de Belastingdienst de schenking als deel van de erfenis. Er is een aantal uitzonderingen. Op de site van de Belastingdienst staan deze vermeld en ook de adviseurs van Erfrechtplanning kunnen u hierover adviseren.

Schenken op papier

Bij een schenking op papier legt u vast dat u iemand op een bepaald moment in de toekomst een geldbedrag geeft. Dit omdat u het geld nu nog niet kan missen of omdat het vastzit in uw woning. Het bedrag van de schenking op papier telt niet mee voor de erfenis mits de schenking op papier notarieel is vastgelegd en dat u jaarlijks minstens 6% rente aan de kinderen betaald. De belastingdienst ziet de schenking op papier als een schuld en de kinderen hebben uw schenking feitelijk weer aan u terug geleend. Schenken op papier is daarom een manier om vermogen over te dragen aan kinderen zonder dat hier erfbelasting over hoeft te worden betaald. Ook aan deze schenkingswijze zitten voorwaarden. Vraag het de specialist van Erfrechtplanning. 

Schenken aan goede doelen

Een gift aan een goed doel is vaak aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat dit een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Kiest u voor het doen van periodieke giften, dan moet dit schriftelijk kunnen worden aangetoond. Doet u dit gedurende vijf jaar met vaste en periodieke bedragen, dan is dit in zijn geheel aftrekbaar.

Voor eenmalige giften gelden andere regels en is er een drempelbedrag vastgesteld van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van €60,- tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. 

Persoonlijk advies van de erfrechtspecialisten van Erfrechtplanning

Welke vorm van schenken bij u past en fiscaal voordeel oplevert, hangt af van uw persoonlijke situatie. De erfrechtspecialisten van Erfrechtplanning adviseren u in een vrijblijvend en kosteloze afspraak graag over uw mogelijkheden en fiscale voordelen. Neem contact op.

Recente berichten

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

14 juli 2023

De recente val van het Nederlandse kabinet heeft talloze onvoltooide agenda's en beleidskwesties op de lange baan geschoven. Een van de meest betwiste daarvan was de hervorming van de legitieme portie in het erfrecht, voorgesteld door Minister Weerwind. Met de politieke verschuiving wordt deze controversiële discussie nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

10 juli 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net een opmerkelijk idee naar voren gebracht. Stoppen met de erf- en schenkbelasting en beginnen met een geheel nieuwe manier van belasting heffen. Volgens de OESO zou dit niet alleen een positieve klap kunnen zijn voor de wereldwijde economieën, maar zou het ook kunnen helpen bij het rechttrekken van de sociale ongelijkheid.

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

6 juli 2023

In een recente verklaring heeft de Minister van Justitie bevestigd dat hij vasthoudt aan de bestaande vormvoorschriften voor de geldigheid van een testament in Nederland. Ondanks groeiende discussies rondom het mogelijk versoepelen van de voorschriften, blijft de Minister standvastig in zijn standpunt dat de huidige regels cruciaal zijn voor het handhaven van de integriteit en de geldigheid van dergelijke belangrijke documenten.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud