op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

op papier schenken

Recent heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een opmerkelijke uitspraak gedaan. Ouders wilde hun vijf kinderen op papier een deel van het vermogen schenken. Om dit vast te leggen brachten zij een bezoek aan de notaris. In iedere akte schonken de ouders een deel van het vermogen aan de kinderen.

In de eerste akte zonder enig voorbehoud. De tweede akte bevatte de voorwaarde dat de papieren schenking alleen geldig zou zijn als de ouders een jaar later nog leefden. In de derde akte stond dat de ouders twee jaar na ondertekening nog in leven diende te zijn. In de vierde was hier nog een jaar bijgekomen en zo volgde dit.

De Belastinginspecteur gaf aan dat het om één schenking ging. Hij wilde daarom schenkbelasting heffen over het totaal van de papieren schenkingen. De rechters oordeelden echter dat er duidelijk sprake was van vijf losse schenkingen. Er hoeft geen belasting afgedragen te worden.

Hopelijk houdt deze uitspraak stand bij het Gerechtshof in Den-Bosch en/of de Hoge Raad. Het beoogde fiscale voordeel kan dan in één keer voor meerdere jaren tegelijk worden behaald, terwijl de kosten van dat ene bezoek aan de notaris lager zijn dan vijf jaarlijkse afspraken.

 

Recente berichten

op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

Valt er nog iets te jubelen

Valt er nog iets te Jubelen?

21 december 2023

Traditiegetrouw krijgen notarissen in december veel vragen over schenkingen. (Groot)ouders willen weten hoe ze hun (klein)kinderen belastingvrij geld kunnen geven. Ook ooms en tantes willen in sommige gevallen hun neven of nichten sponsoren.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud