Jubelton fors uitgekleed

5 januari 2023

Belangrijk nieuws voor ouders, grootouders en ooms en tantes:  de Jubelton is in 2023 fors uitgekleed naar € 28.000. 

De Jubelton is de mogelijkheid om onbelast een fors bedrag te schenken. De ontvangende partij moet dat bedrag conform de wettelijke vereisten besteden aan de eigen woning. Bijvoorbeeld door de aankoop van de woning (deels) te betalen met dat geld, door de erfpacht af te kopen, of het geld gebruiken voor de (gedeeltelijke) betaling van een verbouwing of voor  de (gedeeltelijke) aflossing van de eigen woning schuld (de hypotheek).
Als aanvullende eis stelt de fiscus dat het geld tijdig moet zijn uitgegeven door de ontvangende partij:  binnen twee kalenderjaren plus het jaar van de schenking zelf. Daarnaast hanteert de Belastingdienst een leeftijdsgrenzen van minimaal 18 jaar en als bovengrens de 40e verjaardag van de begunstigde. Als die ouder is, maar een partner heeft die zijn of haar 40e verjaardag nog moet vieren, kan de Jubelton soms toch onbelast geschonken worden.

Vrijstelling uitgekleed
Deze zeer hoge vrijstelling vervalt echter helemaal per 1 januari 2024. En voor 2023 is de vrijstelling al fors uitgekleed naar € 28.000. Dat bedrag is gelijk aan de zogenaamde eenmalige verhoogde vrijstelling ouders-kind. Ouders mogen dit bedrag één keer onbelast aan hun kind schenken. De enige eis daarbij is dat hun kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Maar hun kind is volkomen vrij om dit bedrag te besteden zoals het zelf wil. Het hoeft dus niet “in de stenen gestoken te worden”.

Niet meer voor grootouders, ooms of tantes
Ouders kunnen dus ook na 1 januari 2024 nog steeds onbelast een substantieel bedrag aan hun kinderen kunnen schenken. Voor grootouders en suikerooms en -tantes ligt dit beduidend anders. Doordat de Jubelton per 1 januari 2024 helemaal vervalt, kunnen zij alleen dit jaar (2023) nog hun kleinkinderen respectievelijk favoriete neven en nichten onbelast dit hoge bedrag van € 28.000 schenken. Vanaf 1 januari 2024 kunnen grootouders en ooms en tantes niet meer dan € 2.300 onbelast schenken. Zij moeten dus actie ondernemen. Hou hierbij in de gaten dat dit alleen maar zin heeft als de ontvangende partij nog niet te oud is én het geld op de juiste wijze in het eigen huis steekt.

Ook als nu nog niet zeker is of de ontvangende partij– bijvoorbeeld – tijdig een eigen woning zal kopen (en/of gaat verbouwen), kan in 2023 die € 28.000 worden geschonken. Koppel er dan wel de ontbindende voorwaarde aan dat het geld gebruikt moet worden conform de fiscale regels. Blijkt achteraf dat de fiscus toch schenkbelasting zal heffen omdat daaraan niet is voldaan, dan vervalt de gehele schenking. Hiermee voorkom je dus dat je alsnog met een forse aanslag schenkbelasting wordt geconfronteerd.

 Alle bedragen zijn afgerond. Op de site van de Belastingdienst vindt u de exacte bedragen. Voor de leesbaarheid wordt geschreven over grootouders, ooms en tantes en kleinkinderen dan wel neven en nichten, maar bij de (verlaagde) Jubelton is het niet nodig dat er een familierelatie is tussen de schenker en de ontvanger.

Mr. Ernst Loendersloot 
Notaris (toegevoegd) te Maastricht

Recente berichten

op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

Valt er nog iets te jubelen

Valt er nog iets te Jubelen?

21 december 2023

Traditiegetrouw krijgen notarissen in december veel vragen over schenkingen. (Groot)ouders willen weten hoe ze hun (klein)kinderen belastingvrij geld kunnen geven. Ook ooms en tantes willen in sommige gevallen hun neven of nichten sponsoren.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud