Hoe zit het met uw digitale erfenis?

18-01-2022

Ongeacht of u veel of weinig online bent, hoeveel u regelt via internet, een deel van uw leven speelt zich digitaal af. We maken immers allemaal gebruik van e-mail en social media en ook slaan we steeds meer data op in de cloud.

Accounts zijn niet overdraagbaar

Voor alle zaken die u online regelt, gebruikt u met wachtwoorden beveiligde accounts. Handig en veilig. Maar wat als u komt te overlijden? Dan is het voor uw nabestaanden bijna onmogelijk om toegang te krijgen tot uw accounts; ze zijn niet overdraagbaar.

Wat dit in de praktijk betekent, zal per persoon verschillen, maar vaststaat dat ook uw online erfenis voor uw nabestaanden zowel praktisch als emotioneel buitengewoon belangrijk is.

Financiële consequenties

 Zo is het voor de afwikkeling van een testament van groot belang dat alle informatie over bezittingen, tegoeden, financiële data enzovoort compleet en actueel is. Het ontbreken ervan kan ook grote financiële consequenties hebben. Denk aan zaken als Pay Pal tegoeden, een cryptoportefeuille, geldteruggave door internetbedrijven enzovoort. Of stel dat de erfenis wordt aanvaard en achteraf blijkt dat er schulden zijn die onopgemerkt blijven omdat alle data online staan.

En dan hebben we het nog niet eens over de emotionele waarde van digitale bestanden; de foto’s, de herinneringen en alle andere data die voor nabestaanden waardevol of zelfs van cruciaal belang zijn. 

U kunt het eenvoudig zelf regelen

De enige manier om dit aspect van uw nalatenschap goed te regelen, is het zelf doen. Er is op dit gebied namelijk ook geen wetgeving. En de kosten voor hulp bij het ontsleutelen van online data lopen al snel in de honderden tot duizenden euro’s.

Zelf uw online nalatenschap goed regelen, kan op verschillende manieren:

  • praat erover met iemand die u vertrouwt en zorg dat diegene toegang heeft tot al uw accounts;
  • sla al uw toegangscodes op in een digitale kluis en geef uw vertrouwenspersoon de code daarvan;
  • regel ook dit in uw testament.

Daarmee bespaart u uw nabestaanden veel praktische en emotionele kopzorgen.  

Wilt u hierover doorpraten? Neem contact op 

Recente berichten

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

14 juli 2023

De recente val van het Nederlandse kabinet heeft talloze onvoltooide agenda's en beleidskwesties op de lange baan geschoven. Een van de meest betwiste daarvan was de hervorming van de legitieme portie in het erfrecht, voorgesteld door Minister Weerwind. Met de politieke verschuiving wordt deze controversiële discussie nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

10 juli 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net een opmerkelijk idee naar voren gebracht. Stoppen met de erf- en schenkbelasting en beginnen met een geheel nieuwe manier van belasting heffen. Volgens de OESO zou dit niet alleen een positieve klap kunnen zijn voor de wereldwijde economieën, maar zou het ook kunnen helpen bij het rechttrekken van de sociale ongelijkheid.

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

6 juli 2023

In een recente verklaring heeft de Minister van Justitie bevestigd dat hij vasthoudt aan de bestaande vormvoorschriften voor de geldigheid van een testament in Nederland. Ondanks groeiende discussies rondom het mogelijk versoepelen van de voorschriften, blijft de Minister standvastig in zijn standpunt dat de huidige regels cruciaal zijn voor het handhaven van de integriteit en de geldigheid van dergelijke belangrijke documenten.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud