Erfenis aanvaarden of verwerpen?

4 augustus 2022

Als u een erfenis aanvaardt, bent u daarmee verantwoordelijk voor de volledige (financiële) nalatenschap van de overledene. Zijn er schulden, dan erft u die ook. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u erft, voordat u besluit de erfenis te aanvaarden. En dat noch u, noch andere (mogelijke) erfgenamen alvast iets waardevols meeneemt uit het huis van de overledene.

Als u of een van de andere erfgenamen voortijdig ‘iets onttrekt aan de erfenis’ kan dit worden gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis. Daarmee loopt u een groot risico, tenzij u zeker weet dat er sprake is van meer vermogen dan schulden. Zorg daarom dat u als erfgenaam allereerst een volledig overzicht hebt van de financiële situatie van de overledene.

Verwerpen 

Als de schuldensituatie u doet vermoeden dat er weinig meer te erven is dan schulden, dan kunt u de erfenis verwerpen. Daarmee doet u afstand van al uw rechten en bent u gevrijwaard van alle plichten. Dit lijkt een eenvoudig besluit, maar vooral vanwege het eerste – u hebt in principe nergens meer recht op – is het toch raadzaam om goed na te denken over de volle breedte van de betekenis. 

Zuiver aanvaarden

Als uit het totale plaatje van schulden en bezittingen blijkt dat de balans zonder twijfel positief uitpakt, dan kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. U krijgt dan alle rechten, maar ook alle verplichtingen. U moet de schulden van de overledene betalen en ook zorgen dat al diens financiële en overige verplichtingen worden nagekomen en beëindigd.

Beneficiair aanvaarden

Naast verwerpen en zuiver aanvaarden is er nog een derde mogelijkheid: beneficiair aanvaarden. U krijgt dan wel alle rechten, maar niet alle – wel heel veel! – pIichten. Deze optie komt erop neer dat u alle verplichtingen van de overledene op zich neemt. Dit betekent vaak veel werk, bijvoorbeeld omdat alle schuldeisers moeten worden opgeroepen om zich te melden, maar het vrijwaart u van betaling van schulden uit uw eigen vermogen. Als er na het betalen van alle schulden geld overblijft, wordt dat vermogen verdeeld over alle erfgenamen (eventueel onder aftrek van een executeursvergoeding).

Recente berichten

op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

Valt er nog iets te jubelen

Valt er nog iets te Jubelen?

21 december 2023

Traditiegetrouw krijgen notarissen in december veel vragen over schenkingen. (Groot)ouders willen weten hoe ze hun (klein)kinderen belastingvrij geld kunnen geven. Ook ooms en tantes willen in sommige gevallen hun neven of nichten sponsoren.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud