De executeur schiet te kort, wat nu? 

1 augustus 2022

In het testament is een executeur aangewezen. Waarschijnlijk heeft de overledene bewust gekozen voor die bepaalde persoon. Dat valt te respecteren, maar wat nu als deze persoon het laat afweten of zijn werk niet goed doet?

Dan hoeft u als erfgenaam niet op uw handen te blijven zitten. Wat de mogelijkheden zijn om het probleem op te lossen, hangt af van de omstandigheden.

De taken van de executeur staan omschreven in het testament. De meest voorkomende taakomschrijving van de executeur is het beheren en in kaart brengen van de nalatenschap en het voldoen van de schulden. De erfgenamen regelen dan de uitvaart en als de executeur klaar is, verdelen zij zelf de nalatenschap.

De executeur aanvaardt zijn taak niet

Als het testament een executeur vermeldt, kunnen de erfgenamen niet zelf de erfenis afwikkelen. Eerst moet de executeur aan de slag. Diens eerste stap is het aanvaarden van het executeurschap. Wat als de executeur dit niet doet of er te lang mee wacht?

Dan kunt u de kantonrechter vragen om de executeur een bepaalde termijn te stellen voor het aanvaarden van de functie. Als deze termijn verloopt zonder dat de functie is aanvaard, wordt er iemand anders aangewezen. U zou in dat geval ook een professionele executeur in de arm kunnen nemen. Lees meer 

De executeur weigert informatie te geven

Heeft de executeur zijn functie aanvaard, dan mag u verwachten dat hij/zij meteen aan het werk gaat en binnen drie tot zes maanden de zogeheten boedelbeschrijving klaar heeft. De boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene. Tijdens het maken van de boedelbeschrijving is de executeur verplicht om de erfgenamen op de hoogte te houden.

Wat als de executeur een van deze verplichtingen niet nakomt? Kijk allereerst of u in goed overleg tot een oplossing kunt komen. Wellicht biedt een mediator uitkomst.

U bent ontevreden over het werk van de executeur 

Lukt het niet om tot een oplossing te komen of verdenkt u de executeur van onrechtmatig handelen? Dan is het mogelijk om de executeur te ontslaan via een ontslagverzoek aan de kantonrechter. Naast de erfgenaam (of erfgenamen) kan ook een mede-executeur, de executeur zelf, het Openbaar Ministerie of de kantonrechter zelf (ambtshalve) zo’n verzoek indienen.

Uiteraard moet een ontslagverzoek worden onderbouwd met een gegronde reden en bewijs. Onder een gegronde reden wordt verstaan dat de executeur in ernstige mate tekortschiet in de vervulling van diens taken. Bijvoorbeeld: u hebt meerdere malen gevraagd om informatie maar u krijgt die niet of schulden worden niet tijdig afgelost (waaruit blijkt dat de executeur de nalatenschap niet goed beheert). Ook als u de executeur wantrouwt en deze slaagt er niet in uw wantrouwen weg te nemen, is dat een reden voor ontslag.

Zorg dat u uw redenen kunt onderbouwen

De kantonrechter zal te allen tijde een zorgvuldige belangenafweging maken. Het gaat normaal gesproken immers  om de laatste wil van de overledene. Daarom moet de reden voor ontslag goed onderbouwd zijn met bewijzen. Leg daarom bij twijfel over de taakopvatting van de executeur een dossier aan. Wilt u hier meer over weten? Uw adviseur van Erfrechtplanning helpt u graag.

Recente berichten

op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

Valt er nog iets te jubelen

Valt er nog iets te Jubelen?

21 december 2023

Traditiegetrouw krijgen notarissen in december veel vragen over schenkingen. (Groot)ouders willen weten hoe ze hun (klein)kinderen belastingvrij geld kunnen geven. Ook ooms en tantes willen in sommige gevallen hun neven of nichten sponsoren.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud