Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

10 juli 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net een opmerkelijk idee naar voren gebracht. Stoppen met de erf- en schenkbelasting en beginnen met een geheel nieuwe manier van belasting heffen. Volgens de OESO zou dit niet alleen een positieve klap kunnen zijn voor de wereldwijde economieën, maar zou het ook kunnen helpen bij het rechttrekken van de sociale ongelijkheid.

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

De erf- en schenkbelasting is al jaren een gevestigd onderdeel van het belastingstelsel in veel landen. Het is de belasting die je moet betalen als je eigendom overneemt van iemand die is overleden, of als je een groot geschenk ontvangt. De OESO beweert dat deze belastingen vaak een oneerlijke last kunnen zijn, vooral voor mensen die misschien niet in staat zijn om te betalen zonder een groot deel van hun nieuwverworven eigendom te verkopen. Deze belastingen kunnen daarnaast de groeiende kloof tussen rijk en arm in veel delen van de wereld nog verder vergroten.

Dus, wat stelt de OESO voor? In plaats van erf- en schenkbelasting, moeten we overstappen op een belasting die gericht is op persoonlijk vermogen of vermogenswinst. Met andere woorden, hoe rijker je bent, hoe meer belasting je zou gaan betalen. Het idee hierachter is dat deze benadering niet alleen de ongelijkheid zou kunnen verminderen, maar ook zou zorgen voor een meer voorspelbare bron van inkomsten voor de overheid.

Volgens de OESO zou deze nieuwe belastingaanpak kunnen helpen bij het eerlijker verdelen van de rijkdom en meer mensen de kans geven om te profiteren van de economische groei. Met een meer directe belasting op rijkdom en vermogenswinst, zouden landen kunnen zorgen voor meer evenwicht en sociale rechtvaardigheid.

Natuurlijk, dit zijn geen kleine veranderingen. Het overstappen naar een heel nieuw belastingsysteem zou een enorme onderneming zijn. Maar de OESO is ervan overtuigd dat de voordelen enorm kunnen zijn en dat het de moeite waard is om er serieus over na te denken.

Het is nog afwachten hoe deze voorstellen worden ontvangen en of ze zullen leiden tot een wereldwijde belastingrevolutie. Maar één ding is zeker: de OESO denkt dat het tijd is voor een frisse blik op de manier waarop we belasting heffen op rijkdom en bezit.

Recente berichten

op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

Valt er nog iets te jubelen

Valt er nog iets te Jubelen?

21 december 2023

Traditiegetrouw krijgen notarissen in december veel vragen over schenkingen. (Groot)ouders willen weten hoe ze hun (klein)kinderen belastingvrij geld kunnen geven. Ook ooms en tantes willen in sommige gevallen hun neven of nichten sponsoren.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud