Eigen bijdrage in de zorg

“Ik hoorde dat mijn eigen bijdrage in de kosten van de zorg wel op kan lopen tot € 2.300,- netto per maand. Ik heb toen direct actie ondernomen en advies ingewonnen bij Erfrechtplanning. Voor die eigen bijdrage in de zorg hebben we zelf (gedeeltelijk) een stokje gestoken. Als een van ons nu als langstlevende met deze kosten te maken krijgt, zullen wij nu aanzienlijk minder hoeven bij te dragen.”

Hoeveel kunt u besparen? Laat de rekenhulp het werk doen.

Gebruik de rekenhulp

Wettelijke verdeling zonder testament

Komt u te overlijden en heeft u geen testament opgesteld? Dan is het wettelijk erfrecht van kracht. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partner heeft én er kinderen zijn, dan geldt de wettelijke verdeling.

Uw complete erfenis gaat naar uw partner, maar dat betekent niet dat uw kinderen geen recht meer hebben op (een deel van) uw erfenis. Dit krijgen ze alleen nog niet. Hun erfdeel wordt omgerekend naar geld en uw partner is hen dit bedrag verschuldigd. Ook in deze situatie komt erfbelasting weer om de hoek kijken. Zowel uw partner als kinderen moeten aangifte doen voor de erfbelasting als zij meer krijgen dan het vrijgestelde bedrag. Uw partner betaalt de erfbelasting, inclusief de belasting van uw kinderen. Dit bedrag kan hij van het bedrag dat hij uw kinderen verschuldigd is aftrekken.

erfrechtplanning-piechart

Vruchtgebruik van de erfenis

Bij vruchtgebruik worden uw kinderen eigenaar van hun deel van de erfenis. Hiertoe hebben zij nog geen toegang, omdat uw partner (de langstlevende) het mag blijven gebruiken. Uw partner profiteert van het vruchtgebruik van het vermogen. Denk daarbij aan rente op uw spaargeld en het gebruik van uw woning.

Wettelijke verdeling van de erfenis: een rekenvoorbeeld

Stel, u komt te overlijden. U laat 2 kinderen en een echtgenoot achter. Samen met uw partner heeft u een huis met een waarde van € 300.000,- en daarbij nog € 60.000,- op uw spaarrekening staan. Uw totale vermogen is dan € 360.000,-. U heeft geen testament op laten stellen en ook geen afspraken gemaakt over huwelijkse voorwaarden. In dat geval is 50% van de bezittingen uw eigendom en 50% van uw echtgenoot. Als u overlijdt wordt 50% van het totale vermogen verdeeld. Uw erfenis is dan € 180.000,-.

U heeft 3 erfgenamen, namelijk uw 2 kinderen en uw partner. Zij erven ieder € 60.000,-, een derde deel van de erfenis van € 180.000,-. Uw echtgenoot heeft een schuld van € 120.000,- aan uw kinderen en daarmee hebben uw kinderen een vordering op uw echtgenoot van € 60.000,- per kind.

Pas als uw echtgenoot komt te overlijden, krijgen uw kinderen dit geld. Tot die tijd heeft uw echtgenoot een huis, € 60.000,- spaargeld en een schuld van € 120.000,- aan de kinderen. De kinderen zijn erfbelasting verschuldigd over de € 60.000,- die zij erven, die uw echtgenoot moet betalen. Wanneer uw echtgenoot overlijdt, krijgen de kinderen de € 60.000,- waar zij recht op hadden. Over € 120.000,- is al erfbelasting betaald. De erfenis van uw echtgenoot is dan € 240.000,-. Over deze erfenis moeten de kinderen nog erfbelasting betalen. Hoe het precies zit met erfbelasting vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek.

Vragen over de wettelijke verdeling of vruchtgebruik?

Erfrecht, wettelijke verdeling, vruchtgebruik: het zijn termen waar u zich waarschijnlijk niet dagelijks mee bezighoudt. De materie kan best ingewikkeld zijn, maar u wilt uiteraard wel zeker weten dat u alles omtrent uw erfenis op de juiste manier regelt. Wilt u weten welke gevolgen de wettelijke verdeling voor uw persoonlijke situatie heeft? Erfrechtplanning is er om u te helpen en adviseren. Maak vrijblijvend een afspraak met een adviseur. Bel 085 - 303 76 87 of stuur een mail naar info@erfrechtplanning.nl. Heeft u een vraag voor een erfrechtspecialist? Neem contact op.