Nicole Buskermolen

Erfrechtspecialist

Als adviseur van Erfrechtplanning vind ik het belangrijk te luisteren naar uw verhaal en uw wensen. Ieder gesprek is uniek en geen situatie is hetzelfde. En juist dat maakt dit werk zo mooi.  

Door mijn persoonlijke ervaringen vind ik het belangrijk de begrippen die bij het erfrecht horen begrijpelijker en toegankelijker te maken. Ik ga dan ook graag aan de keukentafel het gesprek met u aan over de inrichting van uw (levens)testament. Het zal u rust geven als alles goed is vastgelegd. 

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud