Mahsa

mr. Mahsa Bitalzadeh

Erfrechtspecialist & Fiscalist

Op basis van mijn inlevingsvermogen en fiscale kennis stel ik een passend advies samen voor mijn klant. Dit vertaal ik vervolgens naar begrijpelijke taal zodat mijn klanten inzichtelijk hebben wat zij exact vastleggen met betrekking tot hun nalatenschap.

Nalatenschapskwesties draaien niet alleen om cijfers en vermogensoverdracht. Het erfrecht gaat gepaard met veel emoties. Emoties kunnen de overhand nemen en een grotere rol innemen dan het financiële plaatje. Dit element wordt in de praktijk veelal onderschat.

Mijn kracht ligt in een persoonlijke benadering. Hierdoor is er geen drempel voor het bespreken van gevoelige kwesties, en vloeit daaruit een gepast advies voort, dat aansluit op zowel financiële als emotionele beweegredenen.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud