Linda Kramer-Konijn

Spreker lezingen

Als financieel adviseur én spreker vind ik het ontzettend belangrijk dat mensen, jong én oud, op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving omtrent nalatenschappen en levenstestamenten.

Mensen inspireren én informeren over dit onderwerp, op een duidelijke manier, vind ik fantastisch om te doen!

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud