Zo schenkt u woning overwaarde onbelast aan uw kind(eren)

Gepubliceerd: 20-01-2021

Fijn nieuws voor veel huiseigenaren: meer dan één op de drie heeft minstens een ton aan overwaarde, blijkt uit analyse van data uit het Kadaster. Maar deze papieren winst heeft ook een negatieve kant. Overwaarde behoort namelijk tot de erfenis.

Wanneer de eerste ouder overlijdt, hebben de kinderen recht op een (kinds)deel. Is de wettelijke langstlevende regeling van toepassing of hebben de ouders een langstlevende testament? Dan krijgen de kinderen niets uitbetaald. Toch is er al erfbelasting verschuldigd over een kindsdeel als de fiscale waarde boven de belastingvrije drempel van € 21.282,- uitkomt. Dat vinden de meeste mensen niet eerlijk.

Schenken op papier is hier een oplossing voor, tipt Sr. kandidaat notaris Ernst Loendersloot.

Jaarlijks schenken

Ouders kunnen bij de notaris laten vastleggen dat zij een bepaald bedrag aan hun kinderen willen geven. Maar uitbetaling hiervan volgt pas nadat beide ouders overleden zijn. In de tussentijd moeten de ouders wel jaarlijks een vergoeding van 6% over het geschonken bedrag aan hun kinderen betalen.

Door jaarlijks niet meer te schenken dan het belastingvrije bedrag, kunnen ouders ervoor zorgen dat de papieren winst toch onbelast bij hun kinderen terechtkomt.

U mag meer schenken dankzij Corona

Vorig jaar lag de grens per kind op € 5.515,- per jaar. Volg deze route tien jaar lang en ieder kind heeft - zonder erf- of schenkbelasting af te dragen - al € 55.150,- van de economische waarde van de woning gekregen. 
 
Vanwege Corona is de belastingvrije som éénmalig met € 1.000,- verhoogd. Ieder kind mag belastingvrij € 6.604,- ontvangen. Voor kleinkinderen, neven, nichten en anderen is dat € 3.244,-. In 2022 wordt die verhoging weer teruggedraaid. Doe er uw voordeel mee.

Dit artikel is een bijdrage van Sr. kandidaat notaris Ernst Loendersloot.

Recente berichten

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

4 augustus 2022

Als u een erfenis aanvaardt, bent u daarmee verantwoordelijk voor de volledige (financiële) nalatenschap van de overledene. Zijn er schulden, dan erft u die ook. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u erft, voordat u besluit de erfenis te aanvaarden. En dat noch u, noch andere (mogelijke) erfgenamen alvast iets waardevols meeneemt uit het huis van de overledene.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud