Eigen bijdrage in de zorg

“Ik hoorde dat mijn eigen bijdrage in de kosten van de zorg wel op kan lopen tot € 2.300,- netto per maand. Ik heb toen direct actie ondernomen en advies ingewonnen bij Erfrechtplanning. Voor die eigen bijdrage in de zorg hebben we zelf (gedeeltelijk) een stokje gestoken. Als een van ons nu als langstlevende met deze kosten te maken krijgt, zullen wij nu aanzienlijk minder hoeven bij te dragen.”

Hoeveel kunt u besparen? Laat de rekenhulp het werk doen.

Gebruik de rekenhulp

Houd zelf de touwtjes in handen met een levenstestament

De regie over ons eigen leven houden. Tot het eind. Dat willen we allemaal wel. U ook toch? Maar hoe zorgt u ervoor dat u toch de touwtjes in handen houdt en zelf beslist over uw leven, als dit zelfstandig niet meer gaat? Daar komt het levenstestament om de hoek kijken. In een levenstestament legt u vast hoe u graag heeft dat de zaken geregeld worden als u dit zelf niet meer kunt. Er staat onder meer in wie zich over de financiën buigt, wie beslissingen neemt bij medische kwesties, wie er namens u mag handelen binnen uw eigen onderneming en wat er met de huisdieren gebeurt.

Levenstestament opstellen

Een levenstestament is er niet voor als u komt te overlijden, maar juist om de regie te houden over uw leven vóór uw dood. Voorheen kenden we in Nederland uitsluitend de volmacht. Met een volmacht kon de gemachtigde beslissingen namens u nemen als u dit zelf niet meer kunt of wilt. Als volmachtgever bleef u zelf altijd handelingsbekwaam. Tegenwoordig is het levenstestament hiervoor in de plaats gekomen. Een aangeklede notariële volmacht waarbij u als volmachtgever ook altijd zelf handelingsbekwaam blijft.

Denkt u eens aan het uitgebreid omschrijven van uw persoonlijke wensen, bijvoorbeeld als u ernstig ziek wordt of wat er met de woning moet gebeuren als u in een verpleeghuis terechtkomt.

Voorbeeld: levenstestament

“Wij dachten altijd dat zoiets ons niet zo overkomen, maar niets is minder waar. Onlangs is er bij mijn vrouw Alzheimer vastgesteld. Gelukkig hadden we ons eerder laten voorlichten door Erfrechtplanning en onder meer een levenstestament opgesteld. Dit testament zorgt ervoor dat ik me niet ieder jaar bij de kantonrechter hoef te verantwoorden over ons gezamenlijke huishoudboekje op het moment dat mijn vrouw wilsonbekwaam wordt. Het is al erg genoeg dat mijn partner wilsonbekwaam wordt. Niemand zit er dan op te wachten om verantwoording af te moeten leggen.”

"Uw nabestaanden kunnen niet om uw levenstestament heen." 

Als geld een rol speelt

U bepaalt zelf hoe beperkt of uitgebreid u de gevolmachtigde uw zaken laat regelen. Welke financiële zaken komen er op zijn of haar bordje terecht? Bijvoorbeeld het doen van betalingen, het ontvangen van de erfenis of de aangifte inkomstenbelasting verzorgen. Als u liever heeft dat uw spaargeld naar uw (toekomstige) erfgenamen gaat dan naar de eigen bijdrage zorg, kan uw volmacht bijvoorbeeld ook schenkingen doen.

Wie neemt medische beslissingen voor u?

Artsen hebben in Nederland voordat zij uw behandeling starten of stoppen altijd uw toestemming nodig. Zelfs uw echtgenoot of kinderen mogen zonder een medische volmacht niet voor u beslissen. Geef in de medische volmacht aan wie de gemachtigde is en wat uw wensen zijn met betrekking tot wel of niet behandelen en euthanasie bijvoorbeeld.

Wie is de baas als u geen eigen baas meer kunt zijn?

Heeft u een eigen onderneming? Dan doet u er verstandig aan ook in uw levenstestament aan te geven wie er namens u mag handelen en wanneer deze bevoegdheid ingaat.

Vertrouwen en het levenstestament

Sta er even bij stil dat een volmacht vergaande bevoegdheden heeft. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld zelfs uw huis verkopen, zonder dat u dit weet. Zorg er dus voor dat u zeker weet dat u uw gevolmachtigde vertrouwt. Het is ook mogelijk om er meerdere te benoemen. Zo kunnen ze elkaar controleren of om de zoveel tijd de verantwoordelijkheid nemen.

Heb ik zo’n levenstestament echt nodig?

Niet altijd. U heeft bijvoorbeeld geen financiële volmacht nodig als u geen eigen huis bezit en alleen een en/of-rekening heeft met uw kind of een vriend. Ook als u hoe dan ook, in ieder geval, medisch behandeld wilt worden, is een volmacht niet noodzakelijk. Wilt u het er toch niet op aan laten komen en zeker weten dat u zelf altijd de touwtjes in handen houdt? Denk dan eens over een levenstestament na.

Welke vragen gaan er nog door uw hoofd?

Bij Erfrechtplanning begrijpen we als geen ander dat een levenstestament geen dagelijkse kost voor u is. Waarschijnlijk heeft u – ook na het lezen van deze pagina – nog vragen. Maak voor een persoonlijk en helder advies een afspraak met de adviseurs van Erfrechtplanning. Neem direct contact op.