Geen testament

Komt u te overlijden en heeft u geen testament opgesteld? Dan is het wettelijk erfrecht van kracht. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en heeft u kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling. De wettelijke erfgenaam is ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Gaat dit niet zonder problemen, dan kan de kantonrechter worden ingeschakeld om te zorgen voor de verdeling.

Wettelijke verdeling en vruchtgebruik is ingewikkelde materie. Het kan gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie. Wilt u wél zeker weten dat u alles rondom uw erfenis goed regelt? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van de adviseurs van Erfrechtplanning. In begrijpelijke taal adviseren en geven ze u uitleg over het belang en nut van een testament, geheel gericht op uw persoonlijke situatie.

Wie zijn wettelijke erfgenamen?

De wet bepaalt in welke volgorde erfgenamen worden opgeroepen. Na de echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen volgen: ouders, broers en zussen. Daarna volgen grootouders en uiteindelijk overgrootouders.

Hoe werkt de wettelijke verdeling?

De langstlevende partner krijgt de volledige nalatenschap van de overledene. Kinderen krijgen een vordering in geld op deze langstlevende ouder of partner. De langstlevende ouder of partner hoeft de schuld pas af te lossen als hij/zij overlijdt.

Hoe is de erfbelasting geregeld bij de wettelijke verdeling?

Zowel de langstlevende partner als de kinderen moeten aangifte erfbelasting doen als zij meer krijgen dan het vrijgestelde bedrag. De langstlevende partner betaalt de erfbelasting voor het eigen deel en voor het deel van de kinderen. Dit bedrag mag worden afgetrokken van het bedrag dat hij/zij is verschuldigd aan de kinderen.

Wat is vruchtgebruik?

Bij vruchtgebruik worden uw kinderen eigenaar van hun deel van de erfenis. Zij hebben nog geen toegang tot dit deel omdat de langstlevende partner het mag blijven gebruiken. Zo profiteert de langstlevende partner van het vruchtgebruik van het vermogen, zoals de rente op uw spaargeld of het gebruik van uw woning.

op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

Valt er nog iets te jubelen

Valt er nog iets te Jubelen?

21 december 2023

Traditiegetrouw krijgen notarissen in december veel vragen over schenkingen. (Groot)ouders willen weten hoe ze hun (klein)kinderen belastingvrij geld kunnen geven. Ook ooms en tantes willen in sommige gevallen hun neven of nichten sponsoren.

Compleet ontzorgd

Het adviesgesprek thuis is prettig omdat het in de eigen omgeving is. De adviseur legde alles rustig en duidelijk uit. Pas nadat alle onderdelen zijn besproken, is er een afspraak bij de notaris. Het formele karakter van dit gesprek is verminderd door het voorwerk door Erfrechtplanning. Wat ik verder heel prettig vind, is de nazorg door Erfrechtplanning als er zich wijzigingen voordoen.

Erfbelasting besparen

Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen en mijn echtgenoot en ik hebben 2 kinderen. Als we niks hadden geregeld, dan zouden de kinderen twee keer een behoorlijk bedrag moeten betalen aan erfrechtbelasting. Toen wij dit rekenvoorbeeld zagen bij de lezing, gingen onze ogen wel open.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud