Geen testament

Komt u te overlijden en heeft u geen testament opgesteld? Dan is het wettelijk erfrecht van kracht. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en heeft u kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling. De wettelijke erfgenaam is ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Gaat dit niet zonder problemen, dan kan de kantonrechter worden ingeschakeld om te zorgen voor de verdeling.

Wettelijke verdeling en vruchtgebruik is ingewikkelde materie. Het kan gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie. Wilt u wél zeker weten dat u alles rondom uw erfenis goed regelt? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van de adviseurs van Erfrechtplanning. In begrijpelijke taal adviseren en geven ze u uitleg over het belang en nut van een testament, geheel gericht op uw persoonlijke situatie.

Wie zijn wettelijke erfgenamen?

De wet bepaalt in welke volgorde erfgenamen worden opgeroepen. Na de echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen volgen: ouders, broers en zussen. Daarna volgen grootouders en uiteindelijk overgrootouders.

Hoe werkt de wettelijke verdeling?

De langstlevende partner krijgt de volledige nalatenschap van de overledene. Kinderen krijgen een vordering in geld op deze langstlevende ouder of partner. De langstlevende ouder of partner hoeft de schuld pas af te lossen als hij/zij overlijdt.

Hoe is de erfbelasting geregeld bij de wettelijke verdeling?

Zowel de langstlevende partner als de kinderen moeten aangifte erfbelasting doen als zij meer krijgen dan het vrijgestelde bedrag. De langstlevende partner betaalt de erfbelasting voor het eigen deel en voor het deel van de kinderen. Dit bedrag mag worden afgetrokken van het bedrag dat hij/zij is verschuldigd aan de kinderen.

Wat is vruchtgebruik?

Bij vruchtgebruik worden uw kinderen eigenaar van hun deel van de erfenis. Zij hebben nog geen toegang tot dit deel omdat de langstlevende partner het mag blijven gebruiken. Zo profiteert de langstlevende partner van het vruchtgebruik van het vermogen, zoals de rente op uw spaargeld of het gebruik van uw woning.

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

De hervorming van het erfrecht wordt uitgesteld

14 juli 2023

De recente val van het Nederlandse kabinet heeft talloze onvoltooide agenda's en beleidskwesties op de lange baan geschoven. Een van de meest betwiste daarvan was de hervorming van de legitieme portie in het erfrecht, voorgesteld door Minister Weerwind. Met de politieke verschuiving wordt deze controversiële discussie nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

Afschaffing van de erf-en schenkbelasting?

10 juli 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft net een opmerkelijk idee naar voren gebracht. Stoppen met de erf- en schenkbelasting en beginnen met een geheel nieuwe manier van belasting heffen. Volgens de OESO zou dit niet alleen een positieve klap kunnen zijn voor de wereldwijde economieën, maar zou het ook kunnen helpen bij het rechttrekken van de sociale ongelijkheid.

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

Minister houdt vast aan vormvoorschriften

6 juli 2023

In een recente verklaring heeft de Minister van Justitie bevestigd dat hij vasthoudt aan de bestaande vormvoorschriften voor de geldigheid van een testament in Nederland. Ondanks groeiende discussies rondom het mogelijk versoepelen van de voorschriften, blijft de Minister standvastig in zijn standpunt dat de huidige regels cruciaal zijn voor het handhaven van de integriteit en de geldigheid van dergelijke belangrijke documenten.

Compleet ontzorgd

Het adviesgesprek thuis is prettig omdat het in de eigen omgeving is. De adviseur legde alles rustig en duidelijk uit. Pas nadat alle onderdelen zijn besproken, is er een afspraak bij de notaris. Het formele karakter van dit gesprek is verminderd door het voorwerk door Erfrechtplanning. Wat ik verder heel prettig vind, is de nazorg door Erfrechtplanning als er zich wijzigingen voordoen.

Erfbelasting besparen

Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen en mijn echtgenoot en ik hebben 2 kinderen. Als we niks hadden geregeld, dan zouden de kinderen twee keer een behoorlijk bedrag moeten betalen aan erfrechtbelasting. Toen wij dit rekenvoorbeeld zagen bij de lezing, gingen onze ogen wel open.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud