Erfrecht

Erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat regelt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van een persoon na overlijden.

Heeft u zelf specifieke wensen over uw nalatenschap, dan kunt u dat vastleggen in een testament.  Is er geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht.

In een levenstestament legt u vast wie bevoegd is om namens u belangrijke beslissingen te nemen als u dat niet meer kunt omdat u wilsonbekwaam bent.

Wilt u uw dierbaren een deel van uw vermogen doen toekomen tijdens uw leven, dan kunt u dat doet door te schenken. Daar zijn echter wel regels aan verbonden.

Persoonlijk deskundig advies

De adviseurs van Erfrechtplanning helpen u graag met het opstellen van een testament en/of levenstestament en adviseren u over financiële voordelen rondom schenken. Maak vandaag nog een vrijblijvende en kosteloze afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud