Dit betaalt u in 2018 aan schenk- en erfbelasting: nieuwe tarieven en vrijstellingen

  • 21 februari 2018

Met Erfrechtplanning aan uw zijde weet u zeker dat alles goed geregeld is. Wij vinden het dan ook onze plicht om u te blijven informeren over belangrijke ontwikkelingen. Zoals de nieuwe vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2018 bijvoorbeeld. We praten u bij!

Hoeveel erfbelasting betalen in 2018?

De vrijstellingen en tarieven voor schenk- en erfbelasting worden jaarlijks aangepast. Er wordt dan een nieuw tarief bepaald op basis van een inflatiecorrectie. De hoogte van de belasting die u/uw nabestaande betaalt, is uiteindelijk afhankelijk van het te erven bedrag en de relatie tot de overledene.

Belaste verkrijging Partners/kinderen Kleinkinderen Overige
€ 0 € 123.248 € 0 10% € 0 18% € 0 30%
€ 123.248 en hoger € 12.263 20% € 22.185 36% € 36.974 40%

Tot een erfenis van € 123.248 betalen kinderen en partners anno 2018 bijvoorbeeld 10% en kleinkinderen 18% aan erfbelasting. Is het te erven bedrag € 123.248 of hoger? Dan kunt u in bovenstaande tabel aflezen dat partners en kinderen het dubbele aan erfbelasting moeten afdragen.

Let op: over het eerste deel van de erfenis hoeven uw nabestaanden echter geen belasting te betalen. Dit heet een vrijstelling. Hoeveel dit is voor de erfbelasting en schenkbelasting ziet u in onderstaande tabellen.

Besparen door vrijstellingen te benutten

Door de juiste vrijstellingen te benutten – bijvoorbeeld door uw kleinkinderen in uw testament op te nemen – kunt u mogelijk aanzienlijk besparen op erfbelasting. Om welke bedragen dit gaat, ziet u in onderstaande tabellen.

Vrijstellingen erfbelasting 2018

Artikel 32-1-4-a partner 643.194,-
Artikel 32-1-4-b invalide kind 61.106,-
Artikel 32-1-4-c kind 20.371,-
Artikel 32-1-4-d kleinkind 20.371,-
Artikel 32-1-4-e ouder 48.242,-
Artikel 32-1-4-f overige verkrijger 2.147,-
Artikel 32 lid 2 pensioenimputatie* 166.161,-

* Partnervrijstelling is na pensioenimputatie minimaal € 166.161,-        

Vrijstellingen schenkbelasting 2018

Artikel 33-5 kind 5.363-
Artikel 33-5-a eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar 25.731,-
Artikel 33-5-b of eenmalige verhoging dure studie (18-40) 53.602,-
Artikel 33-5-c of eenmalige verruiming eigen woning (18-40) 100.800,-
Artikel 33-7 overige verkrijger 2.147,-

Schenking voor de aankoop van een woning

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag iemand (ouders, familielid of geheel iemand anders) u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken van € 100.800,-. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee worden afgelost. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.

De schenking mag ook worden verkregen van een ander familielid of van een derde. De ontvanger moet wel altijd tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over 3 opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het 2e kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de 1e schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. De termijn voor het opleggen van de aanslag is met 2 jaar verlengd en vastgesteld op 5 jaar.

Wilt u er ook zeker van zijn dat u zoveel mogelijk vrijstellingen benut en nooit teveel schenk- of erfbelasting betaalt? Neem contact op.

Erfrechtplanning

Met Erfrechtplanning aan uw zijde weet u zeker dat alles goed geregeld is. Wij vinden het dan ook onze plicht om u voortdurend te informeren over belangrijke ontwikkelingen. Dit doen wij onder meer op deze blog en via de nieuwsbrief.

Recente blogs

Verplicht naar de notaris bij een overlijden?

Moet u verplicht naar de notaris wanneer een dierbare overlijdt? Nee, dat hoeft niet. De gang naar…

Legaten kleinkinderen ten nadele van hun ooms en tantes?

Eén van de middelen die een erfrechtspecialist inzet om de erfbelasting te verlagen, is het legaat…

Tarieven en vrijstellingen Successiewet 2019

De vrijstellingen en tarieven voor schenk- en erfbelasting worden jaarlijks aangepast. Er wordt dan een nieuw…

50 euro cadeau bij een aanbeveling

Wij willen zoveel mogelijk mensen helpen invulling te geven aan hun testament. Helaas zijn er nog…

Altijd zelf beslissen over uw leven; zo doet u dat

Mocht dit zelfstandig niet meer gaan, dan is een levenstestament de oplossing Heeft u er weleens…

Op de hoogte blijven van Erfrechtplanning? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Neem contact op bij vragen of als u een afspraak wilt maken met een adviseur.

Naar de contactpagina